Bars

My recommendations/Mijn suggesties

Winstons

When I go to Winstons, I feel like I am visiting family. Eileen and Henry are everyone’s aunt and uncle with Rick and Kelly being cousins. Winstons is my English local. It is always lovely to catch up. All the food is freshly made (try the pie and mash), sports is often on the television and the Beatles are never far away.

Wanneer ik naar Winstons ga is het alsof ik familie bezoek. Eileen en Henry zijn iedereen’s tante en onkel en Rick en Kelly de kozijnen. Winstons is mijn Engels stamcafe. Het is altijd leuk om bij te babbelen. Al het eten is vers gemaakt (probeer de pie and mash), er is vaak sport op tv en de Beatles zijn nooit ver weg.

De Babbelaar

De Babbelaar is two doors next to Apartamento Ana. That is not why it is my Dutch local. Joop and Jolanda are a lovely, caring couple and are the perfect landlords. Their terrace is my favourite in Calle Bulto. I often end my nights out in de Babbelaar where time stands still until I finally fall out of the door and I am missing a few hours.

De Babbelaar ligt twee deuren naast Apartamento Ana. Dat is niet waarom de Babbelaar mijn nederlands stamcafe is. Joop and Jolanda zijn een geweldig, zorgzaam koppel en perfecte cafebazen. Hun terras is mijn favoriet in Calle Bulto. Ik eindig mijn avonden vaak in de Babbelaar waar de tijd stil staat want wanneer ik eindelijk uit de deur val ben ik een paar uren kwijt.

The Launch

I love The Launch for many reasons. When I have to wait for my guests to check out, I go to The Launch. There is plenty of space and they don’t mind that I have luggage with me. It is a European venue and the friendly staff is a mix of different nationalities so there is always someone who speaks your language. I usually start my holiday at The Launch. I sit opposite the beach, have breakfast and drink my first sangria while sitting in the sun.

I hou van The Launch voor vele redenen. Wanneer ik moet wachten tot mijn gasten uitchecken ga ik naar The Launch. Er is veel plaats en ze vinden het helemaal niet erg dat ik bagage bij heb. Het is een Europese zaak en het vriendelijke personeel is een mix van verschillende nationaliteiten zodat er altijd iemand je taal spreekt. Ik start meestal mijn vakantie in The Launch. Ik zit tegenover het strand, eet ontbijt en drink mijn eerste sangria terwijl ik lekker in de zon zit.

Bar America

Bar America is my Spanish local. Who doesn’t know Victor? I have known Victor since he had the street bar on the corner which couldn’t open when it rained. I am so pleased that he has very successfully expanded and taken over bars and shops in the area. He even has beach service now. Victor is still Victor and Bar America is still Bar America which I love.

Bar America is mijn Spaans stamcafe. Wie kent Victor niet? Ik ken Victor al sinds hij de straatbar op de hoek had dat niet open kon als het regende. Ik ben zo blij dat hij de zaak heeft kunnen uitbreiden door bars en winkels over te nemen. Hij heeft nu zelfs strandservice. Victor is nog altijd Victor en Bar America is nog altijd Bar America en dat is fantastisch.

Playa Miguel Beach Club

I very much admire Miguel who is the unofficial mayor of La Carihuela. He is a very good businessman who cares about quality and La Carihuela. Playa Miguel Beach Club is the cool place to go and to be seen. Prices are very reasonable so looking cool doesn’t have to cost the earth. Playa Miguel Beach Bar is open all year around and is the most popular chiringuito.

Ik bewonder Miguel, de onofficiele burgemeester van La Carihuela. Hij is een goede zakenman die veel geeft om kwaliteit en La Carihuela. Playa Miguel Beach Bar is de coole strandbar waar je gezien moet worden. Prijzen zijn redelijk zodat er cool uitzien niet veel moet kosten. Playa Miguel Beach Bar is het hele jaar open en is de populairste chiringuito.

Eurocafe

The Eurocafe has been around for many years. I like popping in when I am on my travels and have a drink at the beautiful wooden bar or even better, eat fresh, young herring which is sold on a Friday. It is delicious with a lager. Try the coffee.

Het Eurocafe is er al vele jaren. Ik spring graag binnen wanneer ik rondhol om even een pauze te nemen en iets te drinken aan de mooie, houten toog of verse maatjes te eten op een vrijdag. Het is heerlijk met een fris biertje. De koffie is heel lekker.